1/2018


TATTOO SPOT MAGAZINE !


Przedstawiamy wam nowy magazyn poświęcony polskiej i europejskiej scenie tatuażu. Naszym głównym celem jest zrzeszenie wszystkich osób interesujących się tatuażem. Prezentujemy i promujemy sylwetki tatuatorów oraz studiów tatuażu tak z Polski, jak i z zagranicy. Przedstawiamy relację z eventów i imprez tatuatorskich. Jesteśmy otwarci na promocję wszelkich inicjatyw związanych z branżą tatuatorską.


Tattoo Spot Magazine jest częścią projektu Orakon Spot, w skład któ­rego wchodzi festival tatuażu - Orakon Spot Festival, szkoła tatuażu -Orakon Academy, seminaria tatuatorskie, jak i nowoczesny, innowacyj­ny portal stworzony specjalnie dla całego srodowiska tatuatorskiego -Orakon Spot Portal, na którym znajdziecie bezpłatną wersję online naszego magazynu.


W pierwszym numerze Tattoo Spot Magazine mogliście znaleźć prace ponad 70 tatuatorów, wśród nich również artystów spoza granic nasze­go kraju, m.in. Fabrizio Ferraro z Włoch czy Claire Griffin z Irlandii. W pierwszym wydaniu koncentrowaliśmy się przede wszystkim na uka­zaniu różnorodności prac wybranych tatuatorów oraz styli, w jakich tatuują. Założyliśmy, że damy Wam przestrzeń do zaprezentowania siebie w sposób dowolny, bez naszej ingerencji. Pierwszy numer Orakon Spot Magazine zwieńczony został wspomnieniami z wybranych konwencji, a zamyka go historia Tattoo lnk Explosion, opowiedziana przez samego Andy'ego z Andy's Body Electric - pomysłodawcę i organizatora jedynej tematycznej konwencji tatuażu na terenie Europy!


Promocja I numeru Tattoo Spot Magazine odbyła się na międzyna­rodowej konwencji tatuażu w Pradze.


Wiemy, że nasz magazyn nieustanie się rozwija. Wraz z kolejnymi numerami działamy sprawniej, nieustannie wzbogacając naszą formułę. Każdy numer uzupełniany będzie o wiele nowych elementów, wywia­dów, fotorelacji i artykułów branżowych.


Chcemy, aby Tattoo Spot Magazine był projektem o Was i dla Was. Będziemy go realizować wspólnie z Wami.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Wszystkie numery
opis
Pokaż się u nas

Współpraca

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty reklamowej

i zaprezentuj swoje studio/produkty na łamach magazynu.

Kontakt

REDAKTOR NACZELNA:
Aleksandra Twardowska / aleksandra@orakon.pl

REDAKCJA:
Aleksandra Twardowska, Kamil Suder

OPRACOWANIE GRAFICZNE: 
Aleksandra Twardowska

POWIERZCHNIA REKLAMOWA
Kamil Suder / kamil@orakon.pl

WYDAWCA:
Orakon office@orakon.pl