Seminarium

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych gości, w tym roku firma Orakon rusza z nową inicjatywą jaką jest Orakon Academy czyli szkoła tatuażu. Inaugurującą formą szkolenia jest seminarium szkoleniowe właśnie w trakcie Orakon Spot Festival - Nowa Huta. Nasi wykładowcy wprowadzą młodych oraz tych bardziej doświadczonych adeptów sztuki tatuażu w świat świadomych kolorów, kresek oraz technik tatuowania.

1. Data: 29-30.09.2018
2. Miejsce:  Teatr Łaźnia Nowa, ul. Osiedle Szkolne 25, 30-001 Kraków
3. Prowadzący: Joanna FaferkoPawel ReduchRafael Makarov

Zapraszamy Serdecznie! 


1. Organizatorem jest Orakon Tomasz Janicki, ul. Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy bez podania przyczyny.
3. Aby wziąć udział w Seminarium Tatuatorskim Orakon Spot Festival należy spełnić poniższe wymagania:
- zarejestrować się poprzez formularz umieszczony na www.orakonspot.pl w zakładce “Seminarium”
- od otrzymania maila zwrotnego wpłacić w ciągu 3 dni roboczych na wskazane konto 500 zł netto.
4. Cena zawiera II dniową wejściówkę na Orakon Spot Festival, oraz poczęstunek w trakcie trwania seminarium (kawa, herbata i przekąski).
5. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zaksięgowanej wpłaty na konto bankowe firmy Orakon.
6. W przypadku rezygnacji z udziału nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
7. Udział w Seminarium Tatuatorskim Orakon Spot Festival można zbyć na rzecz osoby trzeciej po wcześniejszej akceptacji organizatora.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu albo odwołania seminarium, spowodowanych zdarzeniami, których nie można było przewidzieć, Organizator poinformuje uczestników o odwołaniu seminarium albo o zmianie terminu seminarium. Nowy termin Seminarium Tatuatorskiego Orakon Spot zostanie podany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie rezygnacji z uczestnictwa, w zaproponowanym nowym terminie, organizator zobowiązuje się jedynie do zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 3 dni roboczych na podane konto.
9. Wykłady są objęte prawami autorskimi (Prawo autorskie (ustawa z 4 lutego 1994 r.), Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Prawo autorskie (ustawa z 29 marca 1926 r.), Powszechna konwencja, Konwencja berneńska, Akt paryski, Traktat organizacji własności intelektualnej). 
10. Zabrania się używania podczas Seminarium urządzeń rejestrujących dźwięk oraz głos. 
11. Zabrania się rozpowszechniania treści udostępnionych podczas seminarium osobom trzecim z wyłączeniem możliwości korzystania przez Uczestnika z powyższych materiałów w celach prywatnych.

 

Zapraszamy serdecznie!